Lazaristák Magyarországon

A Magyar Tartomány múltja

Az első lazaristák a 17. században Szobieszky János lengyel király felszabadító hadaival, mint tábori lelkészek érkeztek Magyarországra. Később 1762-ben Migazzi Kristóf bécsi hercegérsek, váci püspök hívta meg őket Lengyelországból, hogy vegyék át és vezessék a bécsi, a nagyszombati és a váci szemináriumot.

Az első magyar rendházukat Piliscsabán hozták létre 1898-ban. Két hasonló házuk létesült Budapesten 1909-ben és 1920-ban.

A magyar lazaristák 1926-tól önálló tartományt alkotnak.

Budapesten, a Ménesi úton épített ház lett a magyar tartomány központja.

A lazaristák aktív missziós munkát folytattak egészen 1950-ig, mikor a kommunista hatalom feloszlatta a rendet. A rend tagjai 40 éven keresztül szétszóratásban éltek.

A Magyar Tartomány jelene

1990-ben a Misszióstársaság visszakapta működési engedélyét, és három rendházat Budapesten, Piliscsabán és Szobon.

A Misszióstársaság Magyarországi Tartományának célja, hogy mind jobban megerősödjék a keresztény szeretet és a missziós lelkület a tagjaiban és az intézményeiben egyaránt, hogy ezáltal is teljesítse Páli Szent Vince által megálmodott küldetést. Ennek véghezvitele nem egyszerű feladat. Lelki, szellemi és anyagi erőfeszítést kíván, de a lazaristák bíznak Isten segítségében, és remélik, hogy mindez valóra válhat.

A Misszióstársaság Magyar Tartományának előljárója: P. Dr. Kunay Viktor CM

Budapest

Budapesten, a Ménesi úton lévő rendház a Magyar Tartomány központja és egyben szemináriuma.

A Budapesti Központi ház házfőnöke: P. Dr. Kunay Viktor  CM

Piliscsaba

Az első magyar missziósházat a lazaristák Piliscsabán hozták létre 1898-ban. Az épületet József főherceg adományozta a rendnek. Ebben a házban működött a rend noviciátusa, majd 1927-től a teológiai főiskolája.

1930-tól a rend feloszlatásáig a lazarista atyák vezették a piliscsabai egyházközséget is.

A rendház visszaszerzése után a lazarista atyák az épületben a Pázmány Péter Katolikus Egyetemhez tartozó Szent Vince Kollégiumot alakítottak ki. A kollégiumhoz tartozik a Csodásérmű Boldogasszonyról nevezett kápolna is. 

A Piliscsabai ház házfőnöke: P. Michał Lipinsky CM

Szob

1931-ben a lazarista atyák megvásárolták Szobon a Luczenbacher kastélyt, hogy ott a rend teológusait képezzék. Ez az 1950-es feloszlatásig működött. A kastélyhoz kertészet is tartozott, ahol az atyák és a testvérek fizikai munkát végeztek.

1993-ban a kastély visszakerült a lazaristák tulajdonába, és itt alapították meg a Szent László Gimnáziumot. A gimnázium mellett kollégiumot is létesítettek, hogy a diákok ne csak a szükséges tudásra tegyenek szert, hanem a krisztusi értékrendre is neveljék őket.

A Szobi házban jelenleg p. Vass Csaba CM tevékenykedik.

A szegények szolgálatát pedig mindennél előbbre valónak kell tartanunk, és késlekedés nélkül kell teljesítenünk. Tehát, ha még imádság idején is orvosságot vagy segítséget kell adni valamelyik rászorulónak, nyugodt lélekkel menjetek el hozzá, és szolgálatotokat úgy ajánljátok Istennek, mintha imádkoztatok volna. Nem bántjuk meg Istent, ha éppen Isten miatt hagyjuk abba az imádását azért, hogy ilyen szolgálatokat teljesítsünk.”

De Paul Szent Vince

Joomla templates by a4joomla